Info

Contact

De workshops vinden plaats in Delfgauw.
Mail: info@metnlintje.nl

Disclaimer

Ondanks dat metnlintje de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstellingen onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan metnlintje niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

Metnlintje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. Metnlintje aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De website van metnlintje kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door metnlintje worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Metnlintje aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van metnlintje.

Privacy

  •  Algemeen | Deze website wordt beheerd door metnlintje. Teneinde onze bezoekers beter van dienst te zijn, en voor verschillende marketingactiviteiten, houden wij het een en ander bij over uw websitebezoek. Op deze pagina proberen we toe te lichten wat er exact bijgehouden wordt en wat uw rechten met betrekking tot deze gegevens zijn.
  • Logbestanden | De door metnlintje gebruikte webserver- en publicatiesoftware is zo geconfigureerd dat bij uw bezoeken enkele gegevens worden geregistreerd. Het betreft hier: het tijdstip van uw bezoek, uw IP adres, uw browseridentificatiestring, de bezochte pagina en de referer (pagina waar u vandaan kwam). Daarnaast plaatst onze publicatiesoftware mogelijk cookies (kleine tekstbestanden) op uw computer in verband met het onthouden van uw taalkeuze en dergelijke.
  • Omgang met gegevens | Metnlintje zal de bijgehouden gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht is, of wanneer een derde partij deze gegevens in opdracht van metnlintje verwerkt. Bij verwerking van de opgeslagen gegevens zullen deze slechts in geaggregeerde vorm verwerkt worden, zonder dat deze te herleiden zijn naar een specifiek persoon. Er is geen actief beleid om opgeslagen gegevens te verwijderen na een bepaalde tijd, maar het staat iedere bezoeker vrij om zijn gegevens te laten corrigeren of verwijderen door middel van een schriftelijk verzoek bij metnlintje.
  • Google Analytics | Deze website gebruikt Google Analytics, een web analytics service geleverd door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies om metnlintje te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die met behulp van het cookie over uw websitebezoek wordt verzameld (inclusief uw IP adres) wordt verzonden en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw websitegebruik te evalueren, rapportages over uw websiteactiviteit voor metnlintje samen te stellen en voor het leveren van andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook verstrekken aan derde partijen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is, of wanneer derde partijen informatie verwerken in opdracht van Google. Google zal uw IP adres niet associëren met andere door Google bijgehouden informatie. U kunt het gebruik van cookies weigeren met behulp van de instellingen in uw browser, echter kunt u hierdoor mogelijk niet de volledige websitefunctionaliteit gebruiken. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met verwerking van de data over u door Google op de manier en met het doel zoals hierboven omschreven.